ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน คลิกที่นี่
ขอหนังสือรับรองการลงทะเบียน คลิกที่นี่
สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้
1 ลงทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2 อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน
3 กรอกข้อมูลและรอรับ SMS ยืนยันและตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน SME (7 วันทำการ)
4 รอ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน
5 ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มเติมสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขายกับหน่วยงานภาครัฐได้
6 หากได้รับ SMS “ขอข้อมูลเพิ่มเติม” กรุณาเข้ามาที่ หน้าตรวจสอบสถานะเพื่อส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ด้วย
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 13/06/2564 จำนวน 37,792 ราย
สถิติการลงทะเบียนโครงการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการลงทะเบียนโครงการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติผู้สมัครโครงการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (จำแนกตามสถานะการสมัคร)